Bài ViếT Thú Vị

Giải thích: Dưới đây là 7 điều cần lưu ý trong chính phủ mới của Afghanistan

Giải thích: Dưới đây là 7 điều cần lưu ý trong chính phủ mới của Afghanistan

Chế độ thứ hai của Taliban theo nhiều cách phản ánh chế độ thứ nhất. Nhiều nhóm giống nhau vẫn nắm quyền. Nó không bao gồm và do Pashtun thống trị. Con dấu của ISI không thể nhầm lẫn. Và trong số những người đàn ông hiện đang nắm quyền là những kẻ khủng bố toàn cầu với phần thưởng trên đầu, và những cựu tù nhân của Gitmo....